Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół z wyboru dostawcy zmywarki kapturowej

Piaseczno, dnia 20.02.2019 r. Protokół W dniu 20.02.2019 r. o godz. 10:30 komisja w składzie: Małgorzata Kaczor Mirosława Winek Beata Gostkowska dokonała przeglądu złożonych ofert na dostawę zmywarki kapturowej do Szkoły Podstawowej nr 1 Al. Kalin 30; 05-500 Piaseczno. Of

Protokól z wyboru dostawcy systemu Tomatis

Piaseczno, dnia 19.12.2018 Protokół z rozstrzygnięcia przetargu w trybie zapytania ofertowego do kwoty 14.000 EURO na dostawę systemu do treningu uwagi słuchowej, opartego na metodzie prof. Alfreda Tomatisa Zapytanie ofertowe zostało wysłane do 4 potencjalnych wykonawców, których lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu Do...

Protokół z wyboru dostawcy sprzętu komputerowego

Piaseczno, dnia 20.08.2018 r. Protokół z rozstrzygnięcia przetargu w trybie zapytania ofertowego do kwoty 30 tyś. EURO na zakup wraz z dostawę sprz

Zapytanie ofertowe.

Piaseczno,25.07.2018r. Nazwa i adres Zamawiającego : Szkoła Podstawowa nr 1 Świętojańska 18 , 05-500 Piaseczno tel. (0-22) 756-22-85 e-mail: sekretariat@sp1piaseczno.pl Znak pisma: SP1. 26.2018 Zapytan

Protokół dot. zapytania ofertowego na prace remontowe w 2018 r.

Po przeanalizowaniu ważnych ofert, jako wykonawcę wybrano firmę: DW Bud-Rem Daniel Węgrzynowski Al. 3-go Maja 12 05-501 Piaseczno za cenę brutto 99.503,00 zł

Zapytanie ofertowe do kwoty 30.000 EURO - prace remontowe

Piaseczno, dnia 14.05.2018r. Znak pisma: SP1. 26.7.MW.2018 Zapytanie ofertowe do kwoty 30 000 euro I. W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na prace malarskie, proszę o złożenie oferty do dnia 22.05.2018r. do godziny 1200 w sekretariacie szkoły, w zamkniętej kopercie lub drogą mailową

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Znak pisma.SP1.26.6.3.201B Piaseczno, dn. 1 1.05.201Br. &nbs

Zapytanie ofertowe na zakup patelni gazowej

Piaseczno, dnia 23.03.2018 r. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę patelni gazowej z misą przechylną I. Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Świętojańska 18 budynek przy ul. Al. Kalin 30, 05-500 Piaseczno

Protokół z wyboru ubezpieczenia

Piaseczno, dnia 12.02.2018 Protokół z wybory W dniu 12.02.2018 r. komisja w składzie: Małgorzata Kaczor Mirosława Winek Beata Kwiat