Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zapytanie ofertowe do kwoty 30.000 EURO - prace remontowe

Piaseczno, dnia 14.05.2018r. Znak pisma: SP1. 26.7.MW.2018 Zapytanie ofertowe do kwoty 30 000 euro I. W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na prace malarskie, proszę o złożenie oferty do dnia 22.05.2018r. do godziny 1200 w sekretariacie szkoły, w zamkniętej kopercie lub drogą mailową na adres : sekretariat@sp1piaseczno.pl. Informacji...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Znak pisma.SP1.26.6.3.201B Piaseczno, dn. 1 1.05.201Br. Ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania Zamawiaiącv: szkoła podstawowa nr 1 ul. Świętojańska 18 05-500 Piaseczno Tel.22 756 22 85 Dotvczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofeftowego do kwoł 30 0000 euro, na prace remontowo-malarskie w budynku przy Al.Kalin 30 i prace mala§kie...

Zapytanie ofertowe na zakup patelni gazowej

Piaseczno, dnia 23.03.2018 r. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę patelni gazowej z misą przechylną I. Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Świętojańska 18 budynek przy ul. Al. Kalin 30, 05-500 Piaseczno II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa patelni gazowej do budynku przy ul. Al. Kalin...

Protokół z wyboru ubezpieczenia

Piaseczno, dnia 12.02.2018 Protokół z wybory W dniu 12.02.2018 r. komisja w składzie: Małgorzata Kaczor Mirosława Winek Beata Kwiatkowska Dokonała przeglądu złożonych oferta na ubezpieczenie mienia ora OC Szkoły Podstawnej nr 1 w Piasecznie Oferty złożyły następujące firmy: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Warszawa...

Protokół z wyboru dostawcy artykułów czystościowych do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piasecznie

Piaseczno, dnia 18.01.2018 r. Protokół W dniu 18.01.2018 r. o godz. 13:00 komisja w składzie: Małgorzata Kaczor Mirosława Winek Beata Kwiatkowska dokonała przeglądu złożonej oferty na dostawę artykułów czystościowych do Szkoły Podstawowej nr 1 ul. Świętojańska 18, 05-500 Piaseczno. Ofertę złożyła jedna firma: WTA PERFEKT Wioleta...

Protokół z wyboru dostawcy tonerów do szkoły Podstawowej Nr 1 w Piasecznie

Piaseczno, dnia 18.01.2018 r. Protokół W dniu 18.01.2018 r. o godz. 14:30 komisja w składzie: Małgorzata Kaczor Mirosława Winek Beata Kwiatkowska dokonała przeglądu złożonej oferty na dostawę oryginalnych tonerów do Szkoły Podstawowej nr 1 ul. Świętojańska 18, 05-500 Piaseczno. Ofertę złożyły firmy: Global Serwis 05-500...

Protokół dot. zapytania ofertowego na dostawę tonerów w 2018 r.

Piaseczno, dnia 11.01.2018 r. Protokół W dniu 11.01.2018 r. komisja w składzie: Krystyna Łęcka Małgorzata Kaczor Mirosława Winek dokonała przeglądu złożonych ofert na dostawę tonerów do Szkoły Podstawowej nr 1 ul. Świętojańska 18, 05-500 Piaseczno. Ofertę złożyły następujące firmy: 1. BJG – Artykuły biurowe ul....

Zapytanie ofertowe na dostawę oryginalnych tonerów

Piaseczno, dnia 12.01.2018 r. Zapytanie ofertowe Podstawa prawna: Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm.) 1) W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na dostawę oryginalnych tonerów do drukarek w roku 2018 dla Szkoły Podstawowej nr 1, ul. Świętojańska...

Protokół z unieważnienia postępowania

Piaseczno, dnia 11.01.2018 r. Protokół z unieważnienia postępowania W dniu 11.01.2018 r. o godz. 14:30 komisja w składzie: Krystyna Łęcka Małgorzata Kaczor Mirosława Winek postanowiła unieważnić na podstawie art. 93. ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP następujące zapytanie ofertowe: Zapytanie ofertowe na dostawę oryginalnych tonerów-...