Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokól z wyboru dostawcy systemu Tomatis

Piaseczno, dnia 19.12.2018 Protokół z rozstrzygnięcia przetargu w trybie zapytania ofertowego do kwoty 14.000 EURO na dostawę systemu do treningu uwagi słuchowej, opartego na metodzie prof. Alfreda Tomatisa Zapytanie ofertowe zostało wysłane do 4 potencjalnych wykonawców, których lista stanowi załącznik do niniejszego protokołu Do...

Protokół z wyboru dostawcy sprzętu komputerowego

Piaseczno, dnia 20.08.2018 r. Protokół z rozstrzygnięcia przetargu w trybie zapytania ofertowego do kwoty 30 tyś. EURO na zakup wraz z dostawę sprzętu komputerowego do Szkoły Podstawowej Nr 1 ul. Świętojańska 18, Piaseczno W dniu 20 sierpnia 2018 komisja w składzie: Krystyna Łęcka – dyrektor szkoły Małgorzata Kaczor ...

Zapytanie ofertowe.

Piaseczno,25.07.2018r. Nazwa i adres Zamawiającego : Szkoła Podstawowa nr 1 Świętojańska 18 , 05-500 Piaseczno tel. (0-22) 756-22-85 e-mail: sekretariat@sp1piaseczno.pl Znak pisma: SP1. 26.2018 Zapytanie ofertowe do kwoty 30 000 euro Podstawa prawna Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U.2017.1579 t.j. z...

Protokół dot. zapytania ofertowego na prace remontowe w 2018 r.

Po przeanalizowaniu ważnych ofert, jako wykonawcę wybrano firmę: DW Bud-Rem Daniel Węgrzynowski Al. 3-go Maja 12 05-501 Piaseczno za cenę brutto 99.503,00 zł

Zapytanie ofertowe do kwoty 30.000 EURO - prace remontowe

Piaseczno, dnia 14.05.2018r. Znak pisma: SP1. 26.7.MW.2018 Zapytanie ofertowe do kwoty 30 000 euro I. W związku z potrzebą udzielenia zamówienia na prace malarskie, proszę o złożenie oferty do dnia 22.05.2018r. do godziny 1200 w sekretariacie szkoły, w zamkniętej kopercie lub drogą mailową na adres : sekretariat@sp1piaseczno.pl. Informacji...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Znak pisma.SP1.26.6.3.201B Piaseczno, dn. 1 1.05.201Br. Ogłoszenie o uniewaznieniu postępowania Zamawiaiącv: szkoła podstawowa nr 1 ul. Świętojańska 18 05-500 Piaseczno Tel.22 756 22 85 Dotvczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofeftowego do kwoł 30 0000 euro, na prace remontowo-malarskie w budynku przy Al.Kalin 30 i prace mala§kie...

Zapytanie ofertowe na zakup patelni gazowej

Piaseczno, dnia 23.03.2018 r. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę patelni gazowej z misą przechylną I. Zamawiający: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Świętojańska 18 budynek przy ul. Al. Kalin 30, 05-500 Piaseczno II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa patelni gazowej do budynku przy ul. Al. Kalin...

Protokół z wyboru ubezpieczenia

Piaseczno, dnia 12.02.2018 Protokół z wybory W dniu 12.02.2018 r. komisja w składzie: Małgorzata Kaczor Mirosława Winek Beata Kwiatkowska Dokonała przeglądu złożonych oferta na ubezpieczenie mienia ora OC Szkoły Podstawnej nr 1 w Piasecznie Oferty złożyły następujące firmy: InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. Warszawa...

Protokół z wyboru dostawcy artykułów czystościowych do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piasecznie

Piaseczno, dnia 18.01.2018 r. Protokół W dniu 18.01.2018 r. o godz. 13:00 komisja w składzie: Małgorzata Kaczor Mirosława Winek Beata Kwiatkowska dokonała przeglądu złożonej oferty na dostawę artykułów czystościowych do Szkoły Podstawowej nr 1 ul. Świętojańska 18, 05-500 Piaseczno. Ofertę złożyła jedna firma: WTA PERFEKT Wioleta...