Stanowiska

DYREKTOR SZKOŁY

V-CE DYREKTOR

V-CE DYREKTOR

V-CE DYREKTOR

NAUCZYCIEL REEDUKATOR

NAUCZYCIEL MATEMATYKI

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

NAUCZYCIEL RELIGII

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO I WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

NAUCZYCIEL PRZYRODY I INFORMATYKI

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

NAUCZYCIEL MATEMATYKI

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

NAUCZYCIEL RELIGII

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

PSYCHOLOG

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

NAUCZYCIEL KULTURY I SZTUKI

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

KONSERWATOR

POMOC KUCHARKI

POMOC KUCHARKI

STARSZA WOŹNA

WOŹNA

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

WYCHOWACA W ŚWIETLICY

WOŹNA

WOŹNA

NAUCZYCIEL ŚWIETLICY

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

POMOC KUCHARKI

KUCHARKA

POMOC KUCHENNA

SPECJALISTA DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH

SPECJALISTA DS. KADROWO-ADMINISTRACYJNYCH

INTENDENT

NAUCZYCIEL MATEMATYKI

NAUCZYCIEL PLASTYKI

SEKRETARZ SZKOŁY

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY NAUKĘ

NAUCZYCIEL RELIGII

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY NAUKĘ

NAUCZYCIEL MATEMATYKI

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY NAUKĘ

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

NAUCZYCIEL HISTORII

PEDAGOG SZKOLNY

NAUCZYCIEL BIOLOGII

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

NAUCZYCIEL JĘZYKA POLSKIEGO

NAUCZYCIEL RELIGII

SEKRETARZ SZKOŁY

NAUCZYCIEL EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA I ŚWIETLICY

PEDAGOG SZKOLNY

NAUCZYCIEL INFORMATYKI

NAUCZYCIEL FIZYKI

NAUCZYCIEL DORADZTWA ZAWODOWEGO

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

NAUCZYCIEL WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

NAUCZYCIEL MUZYKI

NAUCZYCIEL JĘZYKA ANGIELSKIEGO

NAUCZYCIEL GEOGRAFII

NAUCZYCIEL JĘZYKA NIEMIECKIEGO

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY NAUKĘ

PORTIER

DOZORCA

NAUCZYCIEL MATEMATYKI

NAUCZYCIEL HISTORII

PSYCHOLOG SZKOLNY

SEKRETARZ SZKOŁY

POMOC KUCHENNA

NAUCZYCIEL WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY NAUKĘ

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY NAUKĘ

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY NAUKĘ

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

POMOC KUCHENNA

NAUCZYCIEL RELIGII

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

TERAPIA PEDAGOGICZNA

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PEDAGOG SZKOLNY

WOŹNA

DOZORCA

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

SEKRETARZ SZKOŁY

NAUCZYCIEL PLASTYKI

SEKRETARZ SZKOŁY

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

POMOC KUCHENNA

WOŹNA

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

POMOC KUCHENNA

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY NAUKĘ

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY NAUKĘ

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

WYCHOWAWCA ŚWIETLICY

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

NAUCZYCIEL WSPÓŁORGANIZUJĄCY NAUKĘ

NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 czerwca 2011 10:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Urszula Orepuk
Ilość wyświetleń: 6033
11 września 2019 07:48 (Małgorzata Kaczor) - Usunięcie stanowiska: NAUCZYCIEL EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ.
11 września 2019 07:42 (Małgorzata Kaczor) - Usunięcie stanowiska: PORTIER.
11 września 2019 07:42 (Małgorzata Kaczor) - Usunięcie stanowiska: KIEROWNIK ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY.